Motions Udvalg

 
Formand
 
Bjarne V Sørensen
 
 
 
 
Frits Detlefsen
 
 
 
 
 
Kirsten K Jensen  
 
Claus Andresen 
Tina Enghave
 
Hanne Bramvel 
 
 
 

 

 
 
Banner